logo

Refusjonsskjema

Din kopi av skjema går hit

Som utgiften skal betales av

Ofte 'gruppe-kasserer@ntnui.no'

Refusjon overføres til denne kontoen

kr

Beløpet du ønsker refundert

Samme som på kvitteringen

Som utgiften er knyttet til

Beskriv utgiften

Originalt av og for Abakus | Adoptert av NTNUI | Bidra her